ERCİYES ÜNİVERSİTESİ OGS TAHSİS ÜCRETLERİ

OGS Etiketi Ücreti
Aylık 3 Aylık 6 Aylık 12 Aylık
Personel (Akademik, İdari) Personelin adına kayıtlı TEK araç olması halinde;
1. Personelin kendisi, eşi ve çocuğu tarafından kullanılmak zorundadır.
2. İlk araç kaydı, ONLINE olarak yapılır ve evrak ibrazı zorunlu değildir.
3. Araca yönelik her türlü sorumluluk (kamu zararı dahil) personele aittir.
Görev Süresince Ücretsiz
Personelin adına kayıtlı BİRDEN FAZLA araç olması halinde;
1. Personelin adına kayıtlı araçların kendisi, eşi ve çocuğu adına ve/veya bu kişilere ait şirketlere kayıtlı olması zorunludur.
2. Araç kayıtları, ONLINE olarak yapılır ve bütün araçlara yönelik evrakların ibrazı zorunludur.
3. Personel özür raporu olan (%40'tan fazla ise engelli raporu ile) 2. dereceye kadar olan kişiler adına tanımlı araçlara kendisi, eşi ve çocuğu kullanmak şartıyla OGS etiketi verilebilir.
4. Araçlara yönelik her türlü sorumluluk (kamu zararı dahil) personele aittir.
Görev Süresince Ücretsiz
Personelin adına kayıtlı BİRDEN FAZLA araç olması ve personele LOJMAN tahsisi yapılması halinde;
1. Personelin damadı ve gelini adına tanımlı TEK araca yetkilendirme verilir. 2. Araçlar damat ve geline tahsisli ise tahsis belgesi ibraz edilmesi zorunludur.
Görev Süresince Ücretsiz
Personelin adına kayıtlı BİRDEN FAZLA araç olması halinde; yakınlarına (Anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, gelin, damat) tanımlı HER BİR ARAÇ için ayrı işlem yapılır. Giriş yetkilendirmelerinde kısıtlamaya gidilebilir. 30 ₺ 50 ₺ 70 ₺ 100 ₺
Birden fazla olan araç taleplerinde Diğer kişilere ve diğer firmalara ait araçlarda KGS/OGS kullanımlı her bir araç için 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Üniversitemizde 10 yıldan fazla çalışan ve kurumdan ayrılan eski personellerin kendisi, eşi ve çocuğu adına tanımlı tek aracı için 50 ₺ 100 ₺ 150 ₺ 200 ₺
Emekli Personel
*Akademik ve İdari Personel
* Üniversitede farklı birimlerde vizeli olarak geçici işçi statüsünde (Sözleşmeli, Hizmet Alımı vb.) çalışan kişiler (ilgili birimde yazı almak suretiyle OGS etiketi alabilir),
Emekli Personelin adına kayıtlı TEK araç olması halinde;
1. Emekli Personelin adına kayıtlı araçların kendisi, eşi ve çocuğu adına ve/veya bu kişilere ait şirketlere kayıtlı olması zorunludur.
2. Araca yönelik her türlü sorumluluk (kamu zararı dahil) personele aittir.
Ücretsiz
Emekli Personelin adına kayıtlı TEK araç olması ve aracın gelin ve damat adına olması halinde; 30 ₺ 50 ₺ 80 ₺ 120 ₺
Emekli Personelin adına kayıtlı TEK aracın diğer kişilere ve firmalara ait olması; 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Emekli Personelin adına kayıtlı BİRDEN FAZLA araç olması ve araçların emekli personelin kendisi, eşi ve çocuğu adına ve/veya bu kişilere ait şirketlere kayıtlı olması halinde; 50 ₺ 100 ₺ 150 ₺ 200 ₺
Sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, Hayırsever vb. İlk iki araç İdare onayı ile Ücretsiz
Sonraki her bir araç için 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
İş Hizmet Alımı/Teknopark Personeli 30 ₺ Kişinin kendisi, eşi ve çocuğu kullanmak şartıyla ve TEK araç kayıtlı olması halinde; Kendisi, Eşi, Çocuğu, Annesi ve Babası adına tanımlı bir araç Ücretsiz

Tek araç gelin ve damat adına olması halinde 30 ₺ 50 ₺ 80 ₺ 120 ₺

Tek araç diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde OGS kullanımlı) 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺

Sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Lojman Bina Görevlisi 30 ₺ Kişinin kendisi, eşi ve çocuğu kullanmak şartıyla ve TEK araç kayıtlı olması halinde; Kendisi, Eşi, Çocuğu, Annesi ve Babası adına tanımlı bir araç Ücretsiz

Kişinin adına kayıtlı BİRDEN FAZLA araç olması ve araçların kişinin kendisi, eşi ve çocuğu adına ve/veya bu kişilere ait şirketlere kayıtlı olması halinde; Ücretsiz

Tek araç gelin ve damat adına olması halinde 30 ₺ 50 ₺ 80 ₺ 120 ₺

Araç/araçların diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde (OGS kullanımlı) 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Ücretli Öğretim Görevlisi (İdari birimlerin üst yazısı)
Ücretli öğr. görevlisinin kendisi, eşi ve çocuğu kullanmak şartıyla ve TEK araç kayıtlı olması halinde; Kendisi, Eşi, Çocuğu, Annesi ve Babası adına tanımlı bir araç İlgili Ders Döneminde (Güz, Bahar, Yaz) Tek Araç Ücretsiz

Ücretli öğr. Görevlisinin kullandığı Tek araç, Tahsis belgeli olması halinde 4 nizamiyeye kadar (sabancı nizamiyesi hariç) yetkilendirme yapılır İlgili Ders Döneminde (Güz, Bahar, Yaz)
Hafta içi Tek Araç için giriş Ücretsiz

Ücretli öğr. Görevlisinin kullandığı Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait ait olması halinde 30 ₺ 50 ₺ 90 ₺ 150 ₺

Sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Güvenlik Personeline ait araçlar ve diğer bina yetkilendirmeleri (MİT, Emniyet, Jandarma, Askeriye vb) 30 ₺ Resmi Görevlendirme belgesi ve İdare onayı ile kendisi, eşi, çocuğu, annesi ve babası adına tanımlı araçlara KGS ve/veya OGS onaylı araç geçiş işlemi Ücretsiz

Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde 30 ₺ 50 ₺ 90 ₺ 150 ₺

Sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Saymanlık Personeli (Üniversitemizde çalışan) Tek araç, Kendisi, Eşi, Çocuğu, Annesi ve Babası adına tanımlı olması halinde Ücretsiz
Tek araç, kayınbaba, kayınvalide, gelin ve damat adına olması halinde 30 ₺ 50 ₺ 70 ₺ 100 ₺
Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Görevlendirme ile Üniversitemize gelen personel işlemi (Kamu Kurumları, Özel İşletme vb.) 30 ₺ KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) ve OGS ile Görev Süresince Tek Araç Geçişi Ücretsiz

Sonraki Her Araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Proje (BAP, TUBİTAK, SANTEZ vb.) 30 ₺ Proje süresince Tek araç Ücretsiz

Proje süresince, sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
ERCİYES İÖO Personeli 30 ₺ Tek araç, kendisi, eşi, çocuğu, annesi ve babası adına olması halinde (Sabancı Nizamiyesi hariç) Görev Süresince Ücretsiz

Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde (Sabancı Nizamiyesi hariç) 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺

Sonraki her bir araç Sabancı Nizamiyesi hariç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Sabancı Nizamiyesi Dahil yetkilendirme işlemi taleplerinde her bir araç işlemi için Ek olarak ücret alınır 50 ₺ 100 ₺ 150 ₺ 200 ₺
ERSEM (Kurs Öğretim Elemanı)
Ücretsiz Kurs Süresinde (kimlik kartına) Kısmi Zamanlı Giriş Ücretsiz
30 ₺ Tek araç, kendisi, eşi, çocuğu, annesi ve babası adına olması halinde İdari birimlerin üst yazısındaki talebe istinaden,
İlgili Ders Kurs Günlerinde Kısmi Süreli Geçiş Ücretsiz
30 ₺ Tek araç, Tahsis belgeli ise
4 nizamiyeye kadar (sabancı nizamiyesi hariç) yetkilendirme yapılır
İdari birimlerin üst yazısındaki talebe istinaden,
İlgili Ders Kurs Günlerinde Kısmi Süreli Geçiş Ücretsiz

Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde KGS/OGS kullanımlı giriş kurs süresince) 30 ₺ 50 ₺ 90 ₺ 150 ₺

Sonraki her bir araç Kurs Süresince 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Öğrenci;
*Üniversitemizde öğrencilik hakkı olan öğrenciler,
*Değişim programı öğrencileri,
*Özel durumlu öğrenciler (yönetim kurulu, senato kararı, YÖK kararı…. vb)
*Çift Anadal, Enstitü Özel Öğrenci, Formasyon, Yaz Okulu, Stajyer olarak geçici olarak ve tam zamanlı eğitim alan diğer öğrenciler
Tek araç, kendisi, eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşi ve özür raporu olan (%40'tan fazla ise) 2. dereceye kadar olan kişilere ait olması halinde 30 ₺
35 ₺ 50 ₺
Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde KGS kullanımlı araç girişi 30 ₺
35 ₺ 50 ₺
Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde OGS etiketi kullanımlı giriş 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Öğrenci (Özürlü) 30 ₺
Özür Raporunun %40 ve üzeri olması halinde ilk araç ücretsiz
Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde KGS kullanımlı araç girişi Özür Raporunun %40'tan az olmaması durumunda ilk araç ücretsiz
Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde OGS kullanımlı araç girişi 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci 30 ₺ İdari birimlerin üst yazısı ile öğrenci şartları geçerli olarak geçiş işlemi Dönemlik (Güz, Bahar, Yaz) Süre Uzatımı Ücretsiz
ERCİYES İ.Ö.O. Öğrencisi Tek araç, kendisi, annesi, babası, kardeşi adına olması halinde (Sabancı Nizamiyesi hariç) 30 ₺
35 ₺ 50 ₺
Tek araç, anneanne,babaanne, dede, hala, amca, teyze dayı adına olması halinde (Sabancı Nizamiyesi hariç 4 nizamiyeye kadar yetkilendirme yapılır) Hafta İçi
07:00-19:00 arası

(Erciyes İÖO idaresinin beyanı ve İdarenin onayı ile ek gün ve saat işlemi yapılabilir)
30 ₺
35 ₺ 50 ₺
Tek araç, tahsis belgeli olması halinde (Sabancı Nizamiyesi hariç 4 nizamiyeye kadar yetkilendirme yapılır) Hafta İçi
07:00-19:00 arası

(Erciyes İÖO idaresinin beyanı ve İdarenin onayı ile ek gün ve saat işlemi yapılabilir)
30 ₺
35 ₺ 50 ₺
Tek araç, diğer kişiler ve/veya firmalara ait olması halinde;
1. Sabancı Nizamiyesi hariç 4 nizamiyeye kadar işlem yapılır.
2. Yapılan yetkilendirme, günlük toplam 3 saati geçmeyecek şekilde (sabah-öğle veya öğle-akşam) uygulanır.
30 ₺
35 ₺ 50 ₺
Sonraki her bir araç (Sabancı Nizamiyesi Hariç) 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Sabancı Nizamiyesi Dahil yetkilendirme işlemi taleplerinde her araç işlemi için Ek olarak ücret alınır 50 ₺ 100 ₺ 150 ₺ 200 ₺
ERSEM (Kursiyer)
Tek araç Kurs Süresinde (kimlik kartına) Kısmi Zamanlı Giriş Ücretsiz
50 ₺ Tek araç Kurs Süresinde Kısmi Zamanlı OGS Giriş Ücretsiz

Diğer her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Özel Kurslar (Tesislerin kullanılmasına yönelik olan)
İlk araç Kurs Süresinde (kimlik kartına) Kısmi Zamanlı Giriş Ücretsiz
50 ₺ İlk araç Kurs Süresinde Kısmi Zamanlı OGS Giriş Ücretsiz

Sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
ERSEM (Dil Eğitimi Öğrencileri) Tek araç, kendisi, eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşi ve özür raporu olan (%40'tan fazla ise) 2. dereceye kadar olan kişilere ait olması halinde 30 ₺
35 ₺ 50 ₺
Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde KGS kullanımlı araç girişi 30 ₺
35 ₺ 50 ₺
Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde OGS etiketi kullanımlı giriş 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Sonraki her bir araç 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Mezun Tek araç, kendisi, eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşi ve özür raporu olan (%40'tan fazla ise) 2. dereceye kadar olan kişilere ait olması halinde 50 ₺
70 ₺ 100 ₺
Tek araç, diğer kişilere ve firmalara ait olması halinde OGS etiketi kullanımlı giriş 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Sonraki her bir araç 50 ₺ 200 ₺ 350 ₺ 500 ₺
Teknoparkta faaliyet gösteren firmalar
Tek araç, (KGS işlemi ile 08:00-17:00 saatleri arası kısmi zamanlı giriş) Ücretsiz

Tek araç, (OGS işlemi ile 08:00-17:00 saatleri arası kısmi zamanlı giriş)


50 ₺

Tek araç, (OGS işlemi ile tam gün yetkili giriş) 50 ₺ 70 ₺ 100 ₺ 150 ₺

Sonraki her bir araç için Tam yetkili giriş 50 ₺ 70 ₺ 150 ₺ 200 ₺
Kantin sahibi/çalışanları
Güncel sözleşme ile kantin sahibinin ortaklılığı bulunan ve çalışanlarına ait araçlar 50 ₺ 100 ₺ 150 ₺ 200 ₺

Güncel sözleşmeli ve kantin sahibinin ortaklığı olmayan şirketlere ait araçlar İdare onaylı 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺

Güncel sözleşme bulunmaması halinde (İdare onaylı) 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
ERCİYES İ.Ö.O. yüklenici/taşeron/kantinci
Güncel sözleşmesi bulunan kantinlerde, araçların kantin sahibinin ortaklılığı bulunan firmaya ve çalışanlara ait olması halinde 50 ₺ 100 ₺ 150 ₺ 200 ₺

Güncel sözleşmesi bulunan kantinlerde, araçların kantin sahibinin ortaklılığı olmayan firmalara ait olması halinde (İdare onaylı) 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺

Güncel sözleşme bulunmaması halinde (İdare onaylı) 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Yüklenici firma sahibi/çalışanları/taşeronları
Güncel sözleşme veya İdari birimlerin üst yazısı olması halinde 50 ₺ 100 ₺ 150 ₺ 200 ₺

Güncel sözleşme bulunmaması halinde (İdare onaylı) 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Üniversite Tedarikçi Firması
İdari birimlerin üst yazısı veya güncel sözleşme ile 50 ₺ 100 ₺ 150 ₺ 200 ₺

Laboratuvar malzemesi vb. ürün tedariği yapan 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Tedarikçi firma (Kantin Tedarikçisi)
Güncel sözleşmesi olan kantin onayı ile 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Öğrenci Servisi (Üniversite Öğrenci Yurdu)
OGS/KGS işlemi ile 07:00-23:00 saatleri arası kısmi zamanlı giriş) 50 ₺ 150 ₺ 200 ₺ 250 ₺

Tam gün yetkili herbir araç için giriş 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Öğrenci Servisi diğer;
*Eylül Temmuz Ayları Arası; Personel dilekçesine istinaden ile çocuğunu taşıyan servis araçlarının, her bir nizamiyede günde toplam 6 saati geçmeyecek şekilde yetkilendirme yapılır)

KGS ile hafta içi kısmi zamanlı giriş

(Personelin beyanı ve İdarenin onayı ile ek gün ve saat işlemi yapılabilir)

Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz
OGS ile hafta içi kısmi giriş

(Personelin beyanı ve İdarenin onayı ile ek gün ve saat işlemi yapılabilir)

50 ₺ 80 ₺ 100 ₺
Tam gün yetki 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Öğrenci Servisi Erciyes İÖO öğrencilerine ait servis araçları (Eylül ile Temmuz Ayları Arası, 4 nizamiyeye kadar (sabancı nizamiyesi personel dilekçesine istinaden açılır) yetkilendime işlemi yapılır)
Hafta içi günde toplam 6 saate kadar kısmi giriş
(Erciyes İÖO idaresinin beyanı ve İdarenin onayı ile ek gün ve saat işlemi yapılabilir)

50 ₺ 80 ₺ 100 ₺
Tam gün yetkili herbir araç için giriş
150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Personel Servisi (Personel dilekçesi ile servis hizmeti veren araçlar için, 5 nizamiyeye kadar yetkilendime işlemi yapılır)
KGS ile hafta içi günde toplam 6 saate kadar kısmi giriş
Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz
OGS ile hafta içi günde toplam 6 saate kadar kısmi giriş 50 ₺ 50 ₺ 80 ₺ 100 ₺
Banka Çalışanları
İlk 5 Adet Aracın her biri için 50 ₺ 150 ₺ 200 ₺ 250 ₺
5 Adet Araçtan sonraki araçların her biri için 50 ₺ 200 ₺ 350 ₺ 500 ₺
Banka Çalışanları (Üniversitenin Anlaşmalı olduğu bankalar) 30 ₺ İlk 10 Araç Ücretsiz

10 (on) Adet Araçtan sonraki her bir araç için 50 ₺ 150 ₺ 200 ₺ 250 ₺
Taksi
Üniversitemiz ile Kira Sözleşmesi olan taksiler için 50 ₺ 100 ₺ 150 ₺ 200 ₺

Güncel sözleşmesi dolan taksiler için (İdare onaylı) 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 350 ₺

Diğer 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 350 ₺
Moto Kurye araçları (yemek, fastfood vb)
OGS/KGS işlemi ile 08:00-22:00 saatleri arası her bir araç için kısmi zamanlı giriş 50 ₺ 60 ₺ 80 ₺ 100 ₺

Araç tanımlaması yapılmaksızın hafta içi 08:00-22:00 saatleri arası yapılan kısmi zamanlı Tek kartla giriş işlemi 500 ₺ 1.000 ₺ 1.500 ₺ 2.000 ₺

Herbir araç için Tam gün yetkisi yapılması halinde 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺

Araç tanımlaması yapılmaksızın tam gün yetkili Tek kartla giriş işlemi 1.000 ₺ 2.000 ₺ 3.000 ₺ 4.000 ₺
Resmi Kurumlar (Valilik, İl Emniyet, Belediyeler vb. bütün kurumlar) ve Diğerleri (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organiz Sanayi Bölge Müdürlüğü vb bütün kurumlar)
İdare Onayı ile Ücretsiz
Kargo firmaları
Üniversitemizin anlaşmalı olması ve sözleşmesinin olması halinde 50 ₺ 150 ₺ 200 ₺ 300 ₺

Diğer 50 ₺ 200 ₺ 350 ₺ 500 ₺
Firma Araçları ve Diğer kişilere ait araçlar
İdare Onayı İle 50 ₺ 150 ₺ 300 ₺ 500 ₺
Hastanelere Yönelik (Medikal, İlaç vb) Firmalar

50 ₺ 200 ₺ 350 ₺ 600 ₺
Misafir (personel yakını, öğrenci ve diğer)

50 ₺ 200 ₺ 350 ₺ 600 ₺
Basın Personeli 30 ₺ İdarenin onayı ile Sarı Basın Kartı Sahiplerine tek araç (kendisi, eşi, çocuğu, annesi ve babası adına olan araçlar) işlemi yapılması halinde Ücretsiz

İdarenin onayı ile diğer kişilere ve firmalara OGS kullanımlı tek araç işlemi yapılması halinde 30 ₺ 50 ₺ 90 ₺ 150 ₺

İdarenin onayı ile Sonraki her bir araç için giriş işlemi yapılması halinde 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Sağlık Turizmi kapsamında çalışan kişiler 30 ₺ İdare onayı ile kendisi, eşi, çocuğu, annesi ve babası adına tanımlı araçlara KGS ve/veya OGS onaylı tek aracın geriş işlemi yapılması halinde Ücretsiz

İdare onayı ile diğer kişilere ve firmalara ait araçlarda KGS ve/veya OGS kullanımlı her bir araç için giriş yapılması halinde 30 ₺ 50 ₺ 90 ₺ 150 ₺

İdare onayı ile sonraki her bir araç için 50 ₺ 150 ₺ 250 ₺ 400 ₺
Diğer
İdarenin onayı ile Misafir işlemi veya ücretsiz işlem yapılabilir